PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems www.krowneshop.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir www.krowneshop.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus www.krowneshop.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir mokėjimo patvirtinimas.

3) www.krowneshop.lt elektroninėje parduotuvėje prekių siuntimą klientams atlieka KROWN, UAB https://rekvizitai.vz.lt/en/company/krown/

4) www.krowneshop.lt įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei www.krowneshop.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, www.krowneshop.lt įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.

5) Po to, kai www.krowneshop.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo www.krowneshop.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai www.krowneshop.lt raštu ar elektroniniu paštu info@krown.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

6) Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.krowneshop.lt svetaine bus ribojamos.

7) www.krowneshop.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:

  • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
  • jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
  • juridiniai asmenys.

8) Draudžiama:

  • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Krowneshop.lt svetainės savininko sutikimo;
  • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti www.krowneshop.lt tsistemos veiklą.

9) Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą.

10) Pateikiant užsakymą, klientai įsipareigoja pateikti teisingą elektroninio pašto adresą arba telefono numerį, kurie bus naudojami informacijai apie užsakymo vykdymą suteikti. 

11) www.krowneshop.lt pasilieka teisę:

  • koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
  • riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
  • retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
  • jei pirkėjo banko sąskaitos numeris nėra žinomas, pinigai nėra grąžinami, pardavėjas apie tai informuoja klientą turimais kontaktais - prekė toliau nebesaugoma.
  • asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

12) Klientai, pirkdami prekes www.krowneshop.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. (Prekių grąžinimo taisyklės).

13) Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. 

14) Prekė gali nežymiai skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje, reklaminiuose paveikslėliuose gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte. 

15) Prekių kiekiai yra riboti. 

16) www.krowneshop.lt įsipareigoja pristatyti prekes klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų nenumatytais atvejais. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų. 

17) Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, jeigu tai nepažeidžia LR įstatymų iš anksto nepranešus Pirkėjui.

18) Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.