PREKIŲ KEITIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės (toliau - Taisyklės) apibrėžia prekių keitimo ir grąžinimo tvarką www.krowneshop.lt elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas, įsigydamas prekes iš www.krowneshop.lt patvirtina, jog perskaitė ir sutinka su pateiktomis Taisyklėmis. Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 "DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO".

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio nuostatomis, Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Taip pat, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 (11) straipsnio 5 dalies nuostatomis, pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo www.krowneshop.lt dienos turi grąžinti prekių pirkimo-pardavimo sutartyje įsigytas prekes.

PREKIŲ KEITIMAS

Pirkėjas norėdamas pakeisti įsigytas prekes, turi pateikti laisvos formos raštišką prašymą el. paštu info@krown.lt. Prašyme Pirkėjas turi pateikti informaciją į kokį prekės modelį Pirkėjas nori keisti prekę.  Prekių keitimas yra nemokamas. Jeigu keičiamos prekės kaina, į kurią norima keisti kitą prekę, yra šiek tiek didesnė, Pardavėjas gali padengti susidariusį kainų skirtumą bendru sutarimu.

Klientų aptarnavimo skyrius peržiūrės Pirkėjo prašymą per 3 darbo dienas ir pateiks atsakymą su tolimesniais nurodymais.

PREKIŲ GRĄŽINIMO PROCESAS

Pirkėjas norėdamas grąžinti įsigytas prekes turi pateikti raštišką prašymą el. paštu info@krown.lt - ir užpildyti laisvos formos grąžinimo prašymą. Klientų aptarnavimo skyrius peržiūrės Pirkėjo prašymą per 3 darbo dienas ir pateiks atsakymą su tolimesniais nurodymais. 

Pirkėjas negali savavališkai grąžinti prekių norimu adresu prieš tai negavęs patvirtinimo iš Pardavėjo, kadangi, toks grąžinimas neįpareigoja Pardavėjo priimti prekes ir patvirtinti grąžinimo prašymą. Pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekes tik vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

DAIKTŲ ŽUVIMO AR SUGEDIMO RIZIKOS PERĖJIMAS VARTOTOJUI

Civilinio kodekso 6.359 straipsnyje, reglamentuojančiame rizikos perdavimą, nuodyta, kad tais atvejais, kai vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daikų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežejui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavejas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkejui, kai daiktai perduodami vežėjui.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (toliau - Direktyva) 20 straipsnyje nurodyta jog sutarčių, pagal kurias prekiautojas išsiunčia prekes vartotojui, atveju prekių praradimo ar gedimo rizika perduodama vartotojui, kai jis ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes.

Vis delto, nedarant poveikio vartotojo turimoms teisėms vežėjo atžvilgiu, kai prekės perduodamos vežejui, rizika pereina vartotojui, jei vartotojas pavedė vežėjui gabenti prekes, o prekiautojas nesuteikė galimybės pasirinkti tokio pristatymo būdo.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Pirkėjas grąžindamas kokybiškas prekes Pardavėjui turi įsitikinti, kad: 

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
 • Nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės jeigu tokios buvo (apsauginės plėvelės ir kt.);
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota;
 • Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
 • Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

Pirkėjas gali grąžinti visas www.krowneshop.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes, išskyrus LR Civilinio kodekse numatytas išimtis. Keletas pavyzdžių, kokių prekių nėra galimybės grąžinti:

 • Panaudotos arba netinkamai grąžintos prekės;
 • Iš anksto supakuotos prekės, kurias Pirkėjas išpakavo po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, pavyzdžiui, apatiniai drabužiai-trikotažas.
 • Supakuota vaizdo ar programinės įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo;

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos kokybiškos prekės, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Nekokybiška preke laikoma:

 • Prekė, turinti trūkumų ar kitų pastebimų defektų, atsiradusių ne dėl pirkėjo kaltės (ne dėl nudėvėjimo, ne dėl nepriežiūros);
 • Prekė, kurios neįmanoma sutaisyti;
 • Prekė, netinkama naudoti pagal įprastą paskirtį.

Prekė nėra laikoma nekokybiška, jei prekės išvaizda ir/arba savybės pasikeitė nuo netinkamos priežiūros, nuo normalaus ir įprasto prekės naudojimo ir nusidėvėjimo.

Pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnį, Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra mažavertis ir netrūkdo toliau naudotis preke.

Pardavėjas visais atvejais pašalina mažaverčius prekės trūkumus jei tai įmanoma.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 6.338 str.).

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos nekokybiškos prekės, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

PINIGŲ GRĄŽINIMAS

Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinama visa suma sumokėta už įsigytas prekes. Pinigai yra grąžinami į ta pačią sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas. Jeigu Pirkėjas už užsakymą sumokėjo grynaisiais pinigais arba per „MoQ“ apmokėjimo platformą/sistemą, tokiu atveju, pinigai yra grąžinami į pageidaujamą banko sąskaitą. Pirkėjas atsako už pateiktų banko sąskaitos duomenų teisingumą. Pinigų grąžinimas yra atliekamas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui datos.

Grąžinant kokybiškas prekes, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti su prekių grąžinimu susijusias išlaidas. Netinkamos kokybės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui, tačiau Pirkėjas turi pateikti dokumentą įrodantį patirtą išlaidų kiekį.

DOVANŲ KUPONŲ TAISYKLĖS

Dovanų kuponą įsigyti galima tik www.krowneshop.lt parduotuvėje.

Atsiskaityti už Dovanų kuponą galima elektronine bankininkyste arba grynaisiais pinigais pagal pateiktus nurodymus.

Dovanų kuponas galioja 90 dienų nuo jo įsigijimo dienos. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su www.krowneshop.lt Dovanų kuponų naudojimosi taisyklėmis.

Dovanų kuponas galioja prekėms įsigyti tik www.krowneshop.lt parduotuvėje.

Dovanų čekis nėra keičiamas į pinigus ir nėra grąžinamas.

Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Dovanų kuponu kaina yra didesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, trūkstamą sumą Pirkėjas turi sumokėti savo lėšomis.

Jei prekės (ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Dovanų kuponu kaina yra mažesnė nei Dovanų kupono nominali vertė, Pirkėjui skirtumas negrąžinamas.

Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas yra anuliuojamas.

Pasibaigus Dovanų kupono galiojimo terminui, dovanų kuponas yra automatiškai blokuojamas ir dovanų kupono vertė pinigais jo turėtojui nėra grąžinama.

Dovanų kupono galiojimo pradžios ir pabaigos datą galima sužinoti susisiekus info@krown.lt elektroniniu paštu.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės buvo sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Tuo atveju, jei pirkėjas nesutinka su pardavėjo parengtu ir www.krowneshop.lt perduotu atsakymu į pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.krowneshop.lt įsigytos prekės iš pardavėjo pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, jeigu tai nepažeidžia LR įstatymų iš anksto nepranešus Pirkėjui.